Regulamin Sklepu

I. DEFINICJA

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.opakowani.com, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 • „Sprzedawca”, „Sprzedający” – opakowani.com ul.Rapackiego 65 86-300 Grudziądz, NIP 5543007664, REGON 523601217;
 • „Sklep”, „Strona” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://opakowani.com/ oraz na jej podstronach;
 • „Klient”, „Kupujący” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia;
 • „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 • „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz tworzenia Konta Klienta.
 2. Przed dokonaniem rejestracji Konta lub złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Treści prezentowane na stronach Sklepu, w tym ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 4. Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich.
 5. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.
 6. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 8. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.
 9. Koszty wysyłki na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej ponosi Kupujący.

III. KONTO KLIENTA

 1. Założenie konta klienta odbywa się poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza rejestracji, dostępnego na podstronie Sklepu. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.
 2. W formularzu należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie. Opcjonalnie można wyrazić chęć otrzymywania faktur VAT, poprzez zaznaczenie właściwego pola i wypełnienie odpowiednich pól.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Kliknięcie w przycisk założenia konta przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny, jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 5. Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 6. Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, w tym dodania innego adresu do doręczeń zamówień niż adres wskazany w formularzu, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień i innych usług dostępnych w Sklepie oraz uzyskania kuponów rabatowych.
 7. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres email Sprzedawcy podany na stronie Sklepu. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie w przypadku zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu lub w przypadku podania danych o charakterze bezprawnym.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 Sklep oferuje mailowe lub telefoniczne wsparcie przy składaniu zamówień. W celu skorzystania z pomocy należy wysłać wiadomość mailową z opisem problemu na email dostępny na podstronie Kontakt lub zadzwonić pod numer telefonu dostępny na podstronie Kontakt.
 4. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich pojemności i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze.
 5. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 6. W celu kontynuacji złożenia zamówienia, Klient powinien kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 7. Jeżeli Klient nie posiada Konta może skorzystać z opcji „bez Konta”, podając adres e-mail i dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Jeżeli Klient posiada Konto, powinien się na nie zalogować.
 8. Na podstronie weryfikacji koszyka Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności, miejsca dostarczenia towaru oraz dodania kodu rabatowego.
 9. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen oraz wybranego sposobu dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe, chyba że Klient wybrał inaczej. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości mu zwracana w terminie ustawowym.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy podane dane przez Kupującego uniemożliwiają realizację zamówienia (np.: niepełny adres dostawy, e-mail, imię i nazwisko Kupującego).
 12. Płatność odbywa się drogą elektroniczną lub za pobraniem. Dostępne są następujące sposoby płatności: szybkie przelewy, karta kredytowa, wpłata na konto, płatność za pobraniem (nie dotyczy produktów w przedsprzedaży oraz przygotowywanych na specjalne życzenie klienta).
 13. Na wpłatę Sprzedający czeka 3 dni robocze, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
 14. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, w szczególności w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych (90% zamówień wysyłamy w ciągu 24h, natomiast zdarzają się produkty, które ze względu na sytuację na rynku tworzyw sztucznych oraz papieru wymagają delikatnie dłuższego czasu oczekiwania) (od poniedziałku do piątku).
 2. Czas realizacji zamówienia widoczny w punkcie 1. stanowi sugerowany średni czas realizacji, przedstawiony na podstawie czasu realizacji uprzednich zamówień dla tego produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wynikające z niezależnych od podmiotu opóźnień w łańcuchu produkcyjno-logistycznym.
 3. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia na etapie jego realizacji przed wysyłką w przypadku wydłużenia realizacji zamówienia lub wystąpienia tymczasowego braku magazynowego, poprzez wysłanie wiadomości email na adres elektronicznej skrzynki pocztowej podanej na Stronie.
 4. Dostawa następuje przesyłką kurierską z magazynu Sprzedającego na adres wskazany przez Klienta. Możliwy jest również odbiór osobisty.
 5. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 6. O przewidywanym terminie doręczenia zamówionych towarów oraz statusie zamówienia Sprzedawca informuje Klienta w osobnej wiadomości e-mail.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Kupującego, jak np. błędnie podany adres wysyłki lub incydentów logistycznych.
 8. Dokumentem sprzedaży, w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, jest imienna faktura VAT, generowana automatycznie do każdego zamówienia.
 9. Dokonując zakupu i akceptując regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.
 10. W przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP.
 11. Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

VI. ZWROTY TOWARU

 1. Klientowi przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mail) na adres kontaktowy podany na podstronie Sklepu.
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na podstronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy Klient musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi całkowity koszt towaru powiększony o 14 złotych brutto (równowartość najtańszego kosztu wysyłki towaru), jedynie w przypadku zwrotu całkowitego, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Klienta produktu w paczce zwrotnej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności tylko i wyłącznie za pomocą przelewu bankowego.
 6. Klient powinien odesłać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII. WYMIANY TOWARU

 1. Klientowi przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru, który został mu dostarczony pierwotnie w ramach zamówienia, w terminie 14 dni, na towar identyczny wolny od wad. Termin do wymiany towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa wymiany towaru Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o wymianie towaru w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mail) na adres kontaktowy podany na podstronie Sklepu.
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza wymiany towaru, zamieszczonego na podstronie Sklepu, z opisem i zaznaczeniem miejsca wystąpienia wadliwości, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin wymiany towaru wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku wymiany towaru Sprzedawca przesyła Klientowi nowy produkt, wolny od wad fabrycznych, zgodnie z czasem realizacji widocznym w regulaminie, liczonym od dnia otrzymania od Klienta produktu wadliwego. Wymiana obowiązuje tylko na ten sam produkt, o tym samym kodzie SKU.
 6. Klient powinien odesłać wadliwą rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o prawie do wymiany. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu wadliwej rzeczy.
 8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia wadliwości rzeczy.

VIII. REKLAMACJA TOWARU

 1. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
 2. Reklamację można złożyć wyłącznie drogą pocztową, wskazując przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany „Formularz Reklamacji”, dostępny na Stronie, który należy wydrukować i dołączyć do przesyłki.
 3. Reklamowany towar należy odesłać na adres podany na Stronie w sekcji Zwroty towaru.
 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
 5. Reklamacja nie przysługuje w przypadku naturalnego zużycia części składowych towaru, rażącego zaniedbania towaru, uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania towaru lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru wraz z należnością za towar.
 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji, o czym Sprzedający poinformuje uprzednio drogą mailową na adres wskazany w załączonym Formularzu Reklamacji.
 8. Zwrot towaru, co do którego została orzeczona niezasadność reklamacyjna, następuje na koszt Klienta, przesyłką kurierską z płatnością za przesyłkę zwrotną za pobraniem.

IX. POLITYKA

 1. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, służących do utrzymania: sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta, procesu składania zamówienia i prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.
 2. Sprzedający przetwarza dane użytkowników, przestrzegając przy tym wszystkich przepisów w zakresie ochrony danych. Od 25 maja 2018 roku w sferze ochrony danych osobowych w całej Europie obowiązują jednolite wytyczne ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 3. Dane użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celach realizacji i zarządzania zakupami, obsługiwaniem zakupów oraz personalizacji, rozwoju i bezpieczeństwa usług.
 4. Kupujący ma prawo do dostąpienia, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego www.opakowani.com. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami).
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.